Policy

Behandling av personuppgifter gällande våra kunder

Syfte

Vi värnar om din integritet och du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddslagen GDPR i kraft. Lagen påverkar hur alla företag och organisationer hanterar personuppgifter inom hela EU och därför förtydligar vi hur vi jobbar för att ta tillvara på dina rättigheter och integritet.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig så som bland annat boka tid för demonstration, demonstration av våra produkter, leverera och fakturera. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål och vi strävar alltid att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när det behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Du har rätt att begära ett registerutdrag på ditt företag, vi rättar dina uppgifter om det visar sig att vi har felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Nedan kan du se vilka personuppgifter vi behandlar.

▪ Namn

▪ Företag

▪ E-postadress

▪ Telefonnummer, adress till arbete och hemadress vid överenskommelse med dig

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

I samband med orderläggning och offertförförande.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom vår organisation som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vårt säkerhetssystem är utvecklat med din integritet i fokus och skyddar i hög grad mot intrång, förstöring.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part, gällande leverans från vår leverantör direkt till dig och då säkerhetställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Rensning av personuppgifter sker då någon kontaktperson slutar på kundföretaget eller ett år efter avslutad kundrelation. Önskar du att ta bort dina personuppgifter hos oss så finns det rutiner för detta.

Ansvar

Larssén & Siwing AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter tas tillvara.

Bilder

Inga bilder finns på företaget på våra kunder.